ANALIZA PODAŻY TURYSTYKI ROWEROWEJ – aktualizacja stanu na 2020 rok.

Przykładem na rozwój sieci rowerowej w obrębie Gór i Pogórza Kaczawskiego są Kaczawskie Single Tracki, powstałe na bazie tzw. Kaczawskich Ścieżek. To jedna z najnowszych inwestycji tego typu w Polsce (oficjalnie została otwarta w 2019 roku).
Trasy na terenie Gór Kaczawskich powstały z inicjatywy Gminy Świerzawa. Wartością dodaną tych ścieżek są równolegle przebiegające trasy dla turystów pieszych, czy miłośników nordic walking. Łączna długość tras liczy ponad 50 km.