Dajcie się złowić na aktywny wypoczynek

Przyjeżdżając do Schroniska Młodzieżowego w Jaworze warto skorzystać z bogatej oferty atrakcji przyrodniczych i turystycznych, które proponuje nasz region, piesze wycieczki czy wędkarstwo to dla wielu okazja do miłego spędzenia czasu. Atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy i spacerowiczów jest zalew słup .

ZALEW SŁUP o powierzchni ok. 5,0 km² powstał w 1978 r. zatapiając grunty wysiedlonych i zlikwidowanych wsi Brachów i Żarek poprzez przegrodzenie koryta Nysy Szalonej . Na dnie zalewu znajduje się pozostawiony na swoim oryginalnym miejscu w zalanej wsi Brachów obelisk bitwy napoleońskiej (Bitwa nad Kaczawą w 1813 r.). Zbiornik zbudowano celem ochrony przeciwpowodziowej – regulacji przepływów Nysy Szalonej. Nie pełni on już funkcji zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

Pałac zalany wodami Nysy.

Zalew Słup ma długość linii brzegowej 19 km. Powierzchnia zbiornika to około 490 ha. Status prawny zalewu i jego otoczenia co raz bardziej umożliwia wypoczynek rekreacyjny, szczególnie wędkarstwa, żeglarstwa. Posiada pierwszą klasę czystości, co sprzyja występowaniu tu 18 gatunków ryb, między innymi takich jak: amur biały, boleń, karaś, karp, leszcz, lin, okoń, płoć, pstrąg, sandacz, szczupak, ukleja. Ponadto gnieździ się tu około 80 gatunków ptactwa wodnego, szczególnie w rejonie rozlewiska Nysy. Są tu rozległe środowiska wodno-błotne złożone ze stojącej wody, zalewowych łąk oraz trzcinowisk.

Wzdłuż północnego brzegu zbiornika poprowadzony jest spacerowy szlak turystyczny. Jakiś czas temu dopuszczono możliwość uprawiania nad zbiornikiem sportów żaglowych, które dzięki uruchomionej stanicy, intensywnie się rozwijają, w tym odbywają się tutaj szkolenia i wydarzenia żeglarskie (Klub Żeglarski „Cysterska Brać” działający na terenie Gminy Męcinka).

Ostatnio z uwagi ma remont zapory i niski stan wody, Słup był turystyczną atrakcją dla okolicznych mieszkańców. W niektórych miejscach na dnie zalewu odsłoniły się ruiny zalanej przed laty miejscowości Żarek. Miejscowość tą zalano wysiedlając wcześniej około 500 mieszkańców. Pojawiły się fragmenty fundamentów domów oraz pozostałości drogi.

Dla aktywnych turystów proponujemy odwiedzenia zbiornika z pomocą rowerów, możliwych do wypożyczenia w naszej WYPOŻYCZALNI ROWERÓW, mieszczącej się w siedzibę Schroniska przy ul. Starojaworskiej 7. Odpłatność za korzystanie ze sprzętu wynosi 2 lub 4 zł/godzinę, w zależności czy osoba korzysta także z innych usług naszego obiektu.

Zapraszamy.