Dzień Babci i Dziadka

Seniorzy zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworze, który dodajmy ma swoją siedzibę w naszym Schronisku Młodzieżowym w Jaworze przy ul. Starojaworskiej, zorganizowali Dzień Babci i Dziadka. Nie obyło się bez tańców przy muzyce na żywo, dobrej integracji oraz ciekawych rozmów. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości wzięła udział m. in. Starosta Jaworski Pani Aneta Kucharzyk, Wicestarosta Pan Stanisław Laskowski oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze Pan Krzysztof Kowalczyk.

Jak dowodzi to wydarzenie, jak i inne przykłady podejmowanych dotychczas przedsiewzięć, współpraca pomiędzy jaworskimi seniorami, a naszą jednostką bardzo intensywnie się rozwija, co wszystkich bardzo cieszy. Emeryci i renciści już dziś zapowiedzieli organizację kolejnych imprez, wzmacniających w jej uczestnikach poczucie solidarności oraz będących okazją do utrzymywania wieloletnich przyjaźni i znajomości.

Gratulujemy nowemu Zarządowi Związku (Hannie Gwidżiał – przewodniczącej, Barbarze Staszek– z-cy,
Jadwidze Kaczmarek- skarbnikowi) oraz innym aktywnym osobom, tak doskonale zorganizowanego wydarzenia i życzmy dalszych sukcesów na gruncie aktywizowania środowiska senioralnego w Jaworze.Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Jaworze