Jawor na starych pocztówkachJawor od początku XIX wieku był miastem, w którym stacjonowały jednostki wojskowe. Początkowo oficerów i żołnierzy kwaterowano w domach mieszczańskich. Dopiero w 2 połowie XIX wieku wybudowano dla nich koszary tzw. stare koszary przy ul. Starojaworskiej, w którym dzisiaj mieści się Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze (dalej PZSM w Jaworze).

Dokładnie w 1879 roku – jaworski garnizon wprowadza się do nowo wybudowanych koszar. W tamtym czasie w Jaworze stacjonowały:

  • II Batalion, (2 Poznański) Pułk Piechoty Nr 19 w koszarach przy ulicy Starojaworskiej;
  • Batalion Fizylierów Pułku Grenadierów Nr 7 w tzw. starych koszarach przy ulicy Limanowskiego (SP Nr 1 i PZSM w Jaworze). W tym samym czasie otwarty zostaje także lazaret pułkowy. Jeszcze dziesięć lat temu była to siedziba Pogotowia Ratunkowego.

Łącznie personelu wojskowego w Jaworze w okresie 1840 – 1898 stacjonowało ok. 6.000 żołnierzy (koszary: stare i nowe), Landsturm – wozownia (siedziba dzisiejszego Muzeum Regionalnego w Jaworze), 2 wojskowe lazarety, obsługa wojskowej bocznicy kolejowej (teren AGROMY).
Nowe koszary wybudowano w 1898 roku dla 154 pułku piechoty liniowej. Przemianowany w 1919 roku na 53 pułk strzelców następnie w 1920 roku przeniesiony do Malborka.

Jaworskie koszary do 1926 roku były szkołą policyjną. Dopiero w 1935 roku ulokowano 1 batalion 54 pułku piechoty, aby rok później dołączyć 1 batalion 83 pułku piechoty. Ostatnim niemieckim garnizonem Jawora były przeformowany 461 rezerwowy batalion piechoty. Po 1945 roku w koszarach stacjonował garnizon Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Opracował: Piotr Kądziołka

fot.rys.: grupa miłośników historii Jawora – Jaworskie Ślady.

Zobacz Facebook Jaworskie Ślady