Konferencja na temat Wygasłych Wulkanów

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jest ideą, która coraz mocniej przyświeca aktywnym mieszkańcom obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego i może stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych w Polsce. Dlatego też nie mogło zabraknąć kadry Pałacyku w Muchowie w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kaczawskie w minionym tygodniu Konferencji, której celem było podsumowanie działań zmierzających do przystąpienia tworzonego obecnie Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Podczas pierwszej części dwudniowej konferencji zaprezentowano szereg przykładów z Polski oraz Europy funkcjonujących geoparków.

Tematy wykładów obejmowały:

„Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu” – dlaczego Geopark w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego?

Wykłady zaproszonych gości z Geoparków UNESCO:
– Blanka Nedvědická , Geopark UNESCO Czeski Raj
– Jacek Koźma, Państwowy Instytut Geologiczny, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa
– Piotr Kuliniak, Gmina Łęknica, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa

Ponadto licznie zgromadzonym gościom konferencji, niezwykle ciekawe wystąpienia przedstawili prof. Piotr Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego, Agnieszka Chećko – Geosfera Jaworzno, Michał Poros – geopark Geoland Świętokrzyski.

Zaprezentowano także wyniki badań terenowych Geopunkty Krainy Wygasłych Wulkanów, w ramach których odbyła się ciekawa dyskusja. Ponadto spotkanie było też dobrą okazją do podsumowania
projektu “Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Rola ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w promocji regionu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów i popularyzacji Nauk o Ziemi – zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej


źródło: https://www.sudeckazagroda.pl/