Noclegi już od 4 maja!

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń.

Od 4 maja ponownie jesteśmy dostępni dla wszystkich chętnych, którzy szukają miejsca noclegowego na terenie powiatu jaworskiego. Związane jest to z wdrożeniem II etapu luzowania obostrzeń związanych z COVID-19. Oczywiście jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, gdyż ma ona na celu wznowienie działalności hoteli oraz innych miejsc noclegowych. Dodajmy, że Schronisko Młodzieżowe przy ul. Starojaworskiej 7 dysponuje aż 63 miejscami noclegowymi w pokojach 1-2-3 osobowych.

Serdecznie zapraszamy do dokonywania rezerwacji miejsc noclegowych już od 4 maja 2020 r.

☎️76-870-88-86 ;
☎️505-627-150,
schroniskojawor@gmail.com

W okresie obowiązkowego przestoju dokonaliśmy przy okazji wielu prac technicznych i porządkowych, aby jeszcze bardziej poprawić jakość pobytu w naszym ośrodku oraz wdrożyć daleko idące działania gwarantujące bezpieczeństwo osób w dobie koronawirusa.
Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że jesteśmy gotowi na przyjazd osób indywidualnych i grup zorganizowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW:

>W każdym pokoju znajduję się dozownik z mydłem antybakteryjnym, a na korytarzach zamontowane są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

>Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

>Wydzieliliśmy specjalne strefy komunikacyjne, minimalizujące ruch dotychczas jednym praktykowanym ciągiem pieszym wewnątrz obiektu, a przy wejściu do obiektu znajduje się także mata dezynfekcyjna obuwia.

>Zapewniliśmy wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

>Zmieniliśmy także nieco proces meldunku osób i kontaktu pomiędzy pracownikami i klientami, ograniczono do minimum czas przebywania gościa przy recepcji.

>Wyłączono z użytkowania pomieszczenia takie jak: wspólne sale telewizyjne oraz inne, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania.

>Umożliwiliśmy korzystanie z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości Schroniska wspólnie zakwaterowanych.

>Istnieje możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.

>Funkcjonuje bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób w nim niezakwaterowanych.

>Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu procesu pełnej dezynfekcji.

>Dezynfekujemy sprzęty hotelowe udostępniane gościom (np. rower, nagłośnienie, rzutnik itp.) po każdym użyciu.

>Wywieszono w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

>Ograniczono rutynowe sprzątanie pokoi, które odbywa się obecnie jedynie na życzenie klienta.

>Niebawem zapewniona zostanie także możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

>Dbamy również o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i naszych dostawców:

ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW:

>W miarę możliwości podzielono zmiany pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie Schroniska.

>Zmienione zostały nieco zadania i procesy, które zwykle wymagają ścisłej interakcji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 1,5 m).

>Zmniejszono liczbę pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów np. szatni itp.

>Zalecono aby w pomieszczeniach tych liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

>Wyposażono obsługę Schroniska w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

>Wprowadzono zalecenia dla pracowników: przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem, nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków, zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry), podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, itd.

>Ograniczono do niezbędnego minimum spotkani i narady wewnętrzne. Spotkania odbywają się przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m).

>Preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

>Egzekwujemy obowiązek stosowania przez dostawców Schroniska środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

>Przygotowaliśmy wewnętrzne procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne instruujemy o tym pracowników.