Jest największym parkiem w Sudetach Zachodnich. Powstał dla ochrony dobrze zachowanych kompleksów lasów liściastych klonowo-lipowych, dębowych i dębowo-świerkowych, licznych gatunków chronionych oraz rzadkich roślin i zwierząt. Powierzchnia parku to tereny o wybitnych walorach krajobrazowych i różnorodnej budowie geologicznej. Występują tu unikatowe w skali europejskiej relikty powulkaniczne – staropaleozoiczne lawy poduszkowe – Małe Organy Myśliborskie oraz Czartowska Skała.