Spotkanie Regionalne OHP

Schronisko Młodzieżowe w Jaworze jest doskonałym miejscem do organizacji spotkań nie tylko dla środowisk typowo turystycznych. Jednym z wielu przykładów otwarcia się naszej placówki na współpracę z najróżniejszymi podmiotami jest m. in. organizacja w tym tygodniu Rejonowego Spotkania Samorządów Jednostek Organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy, w którym uczestniczyli młodzi przedstawiciele m. in. takich miast jak Jawor, Legnica, Polkowice, Wałbrzych, itd.
Program spotkania obejmował m. in. warsztaty rozwoju osobistego, zajęcia integracyjne czy wybór Młodzieżowej Regionalnej Rady tego środowiska. Spotkanie było też doskonałą okazją do zaprezentowania form aktywności lokalnej i pracy na rzecz społeczności, czego dokonał Dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze – Krzysztof Kowalczyk.
Warto dodać, że Schronisko Młodzieżowe w Jaworze od lat doskonale współpracuje z jaworskim OHP, umożliwiając m. in. odbywanie praktyk zawodowych dla uczniów w naszym ośrodku.
Dziękujemy Pani Marioli Labryga – Kierownikowi Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze i jej pracownikom za tak dobrze i owocnie realizowane działania oraz akcje podejmowane w połączeniu z PZSM w Jaworze.