Rozpoczyna się w centrum Nowej Wsi Wielkiej i obejmuje trzy bardzo cenne przyrodniczo wąwozy oraz Storczykowe Wzgórze.

Rezerwat  przyrody „Wąwóz Lipa” został  utworzony w celu zachowania naturalnych lasów oraz zbiorowisk naskalnych wraz z różnymi typami pomnikowych głazów narzutowych. Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 274 gatunków roślin naczyniowych. Najbardziej wartościowym składnikiem fauny na terenie rezerwatu jest chroniony płaz – salamandra plamista, której liczebność oszacowano na kilkaset osobników.
Rezerwat skalno – florystyczny „Wąwóz Siedmicki” stanowi fragment doliny Młynówki, między wsiami Siedmica i Nowa Wieś Wielka, gdzie potok Młynówka tworzy malowniczy przełom, wcinający się w skalne podłoże, odsłaniając skałki zieleńcowe, będące przykładem wulkanizmu podmorskiego. Rzeźba terenu, w tym formy skalne, lawy poduszkowe oraz liczne zbiorowości roślinności łąkowej sprawiają, że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych fragmentów Parku „Chełmy”. Naturalnym przedłużeniem tego wąwozu, o podobnym ukształtowaniu i wyglądzie jest „Wąwóz Nowowiejski”, równie interesujący co pozostałe, choć nie objęty ochroną rezerwatową.