Wapienniki – dawna architektura przemysłowa.

W Nowych Rochowicach koło Bolkowa mamy pozostałości po XIX wiecznych piecach szybowych przeznaczonych do wypalania skał wapiennych. W wyniku tego procesu uzyskiwano wapno palone.

Produkcja wapna w tym miejscu trwała od XIX wieku i opierała się na surowcu pozyskiwanym na miejscu, w kamieniołomach położonych na stokach wzniesienia Wapniki. ⛰

Pracujący w zakładach G.Paar uzyskał w 1894 r. patent związany z konstrukcją pieca wapienniczego. Zachowane do dziś dwa wapienniki przed 1945 znajdowały się w posiadaniu rodziny Bretschneider z Bolkowa. Na jednym z wapienników zorganizowano punkt widokowy. Po 1945 r. produkcji w tym miejscu już nie prowadzono.
Tradycje rekreacji w tym miejscu przetrwały do czasów współczesnych. W latach 90. XX wieku znajdowała się tu stajnia dla koni wyścigowych, następnie hotel i restauracja, a od 2015 r. funkcjonuje tu zajazd z browarem rzemieślniczym Roch.

Okoliczne lasy cechują się wysokimi walorami przyrodniczymi. Na północ od osady znajduje się Rezerwat przyrody Buki Sudeckie.

Zdjęcia:
wikipedia.org
polska-org.pl

▶️ Do zobaczenia w terenie!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty noclegowej, która jest idealną bazą podczas zwiedzania Jawora i okolic.

Dane kontaktowe:
Schronisko Młodzieżowe w Jaworze
ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor
tel. 76 870 88 86
e-mail: schroniskojawor@gmail.com