Za nami gra miejska Jaworska Historia o zmierzchu.

Cóż to była za niezwykła gra miejska! Wzięło w niej udział ponad 100 osób, głównie rodzin z dziećmi harcerzy, środowisk senioralnych, podopieczni ośrodka wsparcia, turyści korzystający z usług noclegowych Schroniska Młodzieżowego w Jaworze.
Okazała się strzałem w dziesiątkę i doskonałą metodą na przekazanie w niezwykle ciekawy sposób informacji na temat dziedzictwa i historii Jawora oraz osób tworzących go w różnych wiekach. Było dużo integracji, zabawy, muzyki, zajęć zręcznościowych i manualnych. Przy siedmiu głównych zabytkach Jawora na uczestników podzielonych w niewielkie zespoły jak np. bednarze, kowale, itd. czekały specjalnie ucharakteryzowane postacie z głównie okresu średniowiecza.

Całość zakończona została specjalnym pokazem tańca z ogniem grupy Wernisaż działającej przy Spółdzielczym Klubie „Piast” w Jaworze. Podczas ogłaszania wyników okazało się, że w mniejszym stopniu liczyła się ilość zdobytych punktów czy rywalizacja, a chęć przebywania razem i poznawania Jawora, miasta w którym się mieszka, przebywa. Przedsięwzięcie to było także odpowiedzią i przeciwwagą na pojawiające się wśród mieszkańców po wielu miesiącach pandemicznej izolacji, niekorzystne skutki społeczne wyłączenia osób i całych grup z normalnego życia, poczucia wyobcowania, a wręcz porzucenia. Udało się poczuliśmy się znów jedną wielką rodziną.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą zabawę i zapraszamy na kolejną edycję tej gry planowaną na początek jesieni tego roku.

Pragniemy podziękować wszystkim naszym partnerom za pomoc w organizacji tego wydarzenia: harcerzom z Jaworskiego Harcerskiego Klubu Żeglarskiego WIDMO, jaworskim społecznikom jak Jacek Wieczorek, Grzegorz Olszewski, Paweł Drozdowski, Joanna Boczula, Pracowni Artystycznej Wrażliwości PAW z Jawora, Muzeum Regionalnemu w Jaworze, Jaworskiemu Ośrodkowi Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze.
Ogromne brawa należą się także lokalnym i regionalnym mediom, które z nami współpracującą i wspierają nasze działania promocyjno-informacyjne (RegionFAN, e-legnickie, jawor24h.pl, Radio Plus Legnica, TV Regionalna i TV Jawor oraz Nowa Gazeta Jaworska). To za ich sprawą zaledwie po 3 dniach rekrutacji zgłosiło się ponad 100 uczestników i z uwagi na warunki sanitarne musieliśmy szybko zamknąć proces zapisów.

Jako dyrektor składam podziękowania kadrze Schroniska Młodzieżowego za pełne zaangażowanie i profesjonalizm, który zaowocował sukcesem przy organizacji pierwszego w historii tej placówki własnego wydarzenia i to z takim rozmachem.

Do zobaczenia przy organizacji kolejnej edycji gry miejskiej.
Dyrektor Schroniska Młodzieżowego w Jaworze – Krzysztof Kowalczyk wraz z załogą

Autorem zdjęć jest:
https://www.facebook.com/Mirek-Mazurek-Fotografia-100643815102973/