Zbiornik wodny w Mściwojowie

Powierzchnia zalewu na poziomie normalnego piętrzenia wynosi 35 ha, a maksymalna głębokość 5 – 6 m. Wody zbiornika należą do I kasy czystości. Zbiornik główny, prócz funkcji magazynowania wody i ochrony przed falą powodziową, przeznaczony jest na cele rekreacyjne
i wypoczynkowe. Na prawym brzegu znajduje się stanica harcerska wraz z pomostem i wiatami turystycznymi.